Usikret pipe på hustak

Sikring av pipetoppen

På gamle bygårder med mursteinspiper er ofte pipetoppene i dårlig forfatning. Gjennom kanskje 100 år er fugene som binder mursteinene så svekket at mursteinene ligger løse.
Dette innebærer at mange hundre kg ligger usikret 20 meter over gaten, og er en stor risiko for de som er under.

Gamle slitne piper trenger kjærlighet de også

Hvis du noen gang har lagt merke til løse mursteiner og hull og brutt mørtel på utsiden av skorsteinen, har du sett eksempler på avskalling. Det er en form for mekanisk forvitring, som oppstår når vær og vind gir store påkjenninger på pipeoverflaten. Avskalling gjennom, vanninntrenging og fuktighet i mørtel og murstein, samt saltavleiringer kan være et alvorlig problem for strukturen i skorsteinen.

Det er gjerne på utsiden at avskallingen er mest synlig, fordi den har høyest eksponering for værelementene. Men det er også vanlig at vann lekker inn i skorsteinen og forårsaker ødeleggelse på innsiden av skorsteinsløpet.

Med vår teknikk for utbedring av pipetopper, sikrer vi disse rimelig og effektivt - både innvendig og utvendig med vår spesialsement.


En viktig avslutning på pipetoppen er pipehatten.

Skorsteinsfolket leverer forskjellige pipehatter

Denne er viktig for å hindre vanninntrenging som ved kuldegrader fryser og sprenger sementen som skal binde mursteinene.

Vannet følger gjerne hele pipeløpet ned til feieluken og ut på gulvet i kjelleren. En våt og fuktig pipeløp er ikke bra over tid! Skorsteinsfolket leverer og monterer alle størrelser.

Skikkelig garantier - din trygghet

Etter endt oppdrag får du ett egenkontrolldokument som er ditt garantibevis på oppdraget.

Vi tilbyr et fordelaktig garantiprogram som gjør oss bransjeledende. Du som kunde får opptil 25 års garanti på både arbeid og materiale. Vi setter løpende av penger som dekker arbeide og materiale om ulykkens skulle komme.

Skorsteinsfolket tilbyr 10 års garanti ved renovering av skorsteiner. Når det gjelder FuranFlex gir vi hele 25 års garanti på arbeide og materiale når produktene brukes for renovering av eksisterende ventilasjonskanaler.

Kontakt Skorsteinsfolket for å avtale en inspeksjon å pipen fra våre sertifiserte teknikere. SKORSTEINSFOLKETS metode for sikring av pipetopper er effektivt, trykt og rimelig. Vi gir deg en fast pris, og raskt levering av oppdraget. Kontakt oss for nærmere info.

Kan vi hjelpe deg?

Last ned brosjyre

Velger du Skorsteinsfolket garanterer vi et profesjonelt utført arbeid til avtalt tid og pris. Vi tar et totalansvar for prosjektering, gjennomføring og etterkontroll - Slik at din håndtering blir enklest mulig.


Mer beslutningsgrunnlag

Jeg ønsker befaring og tilbud

Jo mer spesifikt du vet om oppdraget, jo mer detaljert pris kan vi gi deg. Men vi kan også estimere et overslag slik at du vet ca hva arbeidet vil koste.


Legg igjen navn og nummer så kontakter vi deg.
arrow_upward